Zajęcia gordonowskie


Umuzykalniające zajęcia gordonowskie tzw.”gordonki”
– dla wszystkich dzieci w wieku od 0-5 lat!

Zajęcia prowadzi mgr sztuki Anna Kaczkowska, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział pedagogiczny – kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz Liceum muzycznego w klasie fortepianu. Po studiach magisterskich, ukończyła studia podyplomowe z logopedii. Zrealizowała kurs gordonowski „Improwizuję czyli audiuję” we Wrocławiu, dedykowany osobom kierującym edukacją muzyczną małego dziecka od 0 do lat 6, organizowany przez Polskie Towarzystwo Edwina Eliasa Gordona (PTEEG). Jest jednym z nielicznych specjalistów nauczania muzyki według nowatorskiej koncepcji uczenia muzyki profesora Gordona, a także członkiem PTEEG i certyfikowanym instruktorem. W marcu 2014 roku uczestniczyła w warsztatach zorganizowanych przez Autorską Szkołę Muzyki Allegretto we Wrocławiu. Co roku uczestniczy też w Międzynarodowych Seminariach Gordonowskich.

Dzięki kilkuletniemu doświadczeniu w pracy w tradycyjnych szkołach muzycznych, od kilku lat zajmuje się nauczaniem opartym wyłącznie na założeniach teorii prof. E.Gordona, starając się w indywidualny sposób znaleźć porozumienie z każdym dzieckiem.

Zajęcia umuzykalniające prowadzone w oparciu o metodę prof.Gordona, zakładają stymulowanie rozwoju muzycznego dzieci od najwcześniejszych miesięcy życia, a nawet wcześniej. Prof.Gordon w oparciu o liczne badania dowiódł, że każde dziecko rodzi się z pewnym potencjałem muzycznym, jednak każde rozwija się w indywidualnym tempie, również muzycznym. Poprzez różnorodność skali i rytmów na zajęciach, dzieci osłuchują się z materiałem muzycznym i po pewnym czasie zaczynają go rozumieć. Podstawowym zagadnieniem teorii Gordona jest audiacja, która jest dla muzyki tym, czym myślenie dla mowy. Dlatego też nawiązujemy z każdym z dzieci, znajdujących się na różnych poziomach muzycznych – specyficzny kontakt. Dążymy w swym założeniu do tego, aby dzieci świadomie rozumiały muzykę, a nie tylko ją odtwarzały. Teoria prof.E.Gordona należy do tzw. metod niedyrektywnych i zasadniczo tym się różni od klasycznego podejścia do edukacji, że zostawiamy dziecku czas i miejsce na doświadczenie, porównanie,

Zajęcia stosowane są również w terapii wspomagania rozwoju mowy, zarówno u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz jako stymulacja rozwoju mowy u maluchów, które dopiero zaczynają swoją przygodę z dźwiękami mowy. Poprzez stosowanie spółgłosek zwartych wybuchowych, w połączeniu z rytmem i pulsem wewnętrznym dziecka tworzymy most do rozwoju mowy.

Zajęcia przeznaczone są również dla dzieci z niepełnosprawnościami (intelektualna, ruchowa, zespół Aspergera, zespół Downa), gdzie szczególną uwagę i nastawienie kierujemy na budowanie komunikacji między prowadzącym, a dzieckiem.

DLACZEGO WŁAŚNIE ZAJĘCIA GORDONOWSKIE?

  • rozwijają u dziecka „myślenie” muzyczne
  • rozwijają kreatywność
  • wspomagają rozwój mowy
  • zwracają uwagę na dziecko, jako na indywidualną jednostkę
  • są formą ciekawego spędzenia czasu.