Opiekunka do dzieci „na godziny”


Opiekunka do dzieci „na godziny” – oferta kierowana do rodziców dzieci w wieku od 3-6 lat.
Dla dzieci na co dzień nieuczęszczających do przedszkola Muzyczny Maluszek, działającym przy CKA NIWA w Głogowie Małopolskim proponujemy (w godzinach pracy przedszkola) opiekę nad dzieckiem „na godziny” wg zapotrzebowania rodziców.

 

Rodzice, którzy mają ważne sprawy do załatwienia, a charakter załatwianych spraw nie pozwala na jednoczesną opiekę nad dzieckiem – mogą bez problemu przyprowadzić dziecko do naszego przedszkola i pozostawić je pod opieką naszych doświadczonych Pań z Naszego Przedszkola. Poza opieką, CKA NIWA gwarantuje napoje dla dzieci bez limitu.
Oferta opieki „na godziny” nie obejmuje cateringu.

 

Aby skorzystać z oferty należy zgłosić taką potrzebę minimum dzień wcześniej i uzgodnić czas i warunki pobytu dziecka.

Koszt opieki – 15zł/godz.